בנייה ממכולות

תכנון אדריכלי והנדסי למבנים קבועים ואו ארעיים, עשויים ממכולות משומשות ואו חדשות.

מבני מגורים המשלבים מכולות עם בניה קונבנציונאלית הנדרשת לשם הקמת מרחב מוגן דירתי שאיליו יתווספו מכולות במפלסים שונים.

מבני מכולות לאירוח, נופש, צימרים ומגורים בכלל, כשקבוצה של מספר יחידות עושה שימוש במרחב מוגן- מקלט משותף.

כך גם תכנון למבנים מסחריים שונים ממכולות שייבנו בסטנדרט בניה תואם לצרכים ולדרישות של כל לקוח.