מוסדות חינוך

דגש מיוחד מוקדש לתחושות העצמה, לרווחת התלמידים, הצוות וההורים בתוך המבנה החינוכי ובסביבתו בשאיפה ליצור אווירה נעימה ומקדמת לשוהים ולמתחנכים במקום שעות ארוכות יום יום.

בתכנון בתי ספר בחיפה ובעכו, בוצעו תוספות קומות ואגפים חדשים, שינויים במבנים וארגון מחדש הכולל גם פיתוח חצרות, כניסות ודרכי גישה חדשות.

במשרד מתי הוד תכננו אולמות לסדנאות שונות בבתי ספר מקצועיים וביניהם סדנה טכנולוגית בכפר בלום של חברת קוליברי ספינדלס.